Stenåldern

Vi har lärt oss massor om hur människorna hade det under stenåldern. Vi vet också att det skiljde massor mellan jägarstenåldern och bondestenåldern. Detta har vi idag försökt visa genom att bygga två byar. I ena byn bodde man i tält och i den andra i fasta hus. Under jägarstenåldern flyttade man ju omkring och under bondestenåldern började man bruka jorden och blev därför bofast. Kom gärna in i klassrummet och titta!

Så här såg det ut på morgonen!

Ett gäng satte igång att måla grunden!

Här fixas det med tält till jägarstenåldern.

Här fixar de odlingarna.

Hus från bondestenåldern, väggar av trä och lera med lite kobajs och tak av vass!

Så här ser slutresultatet ut… Jägarstenåldern till vänster och bondestenåldern till höger!


Prenumerera på nya blogginlägg