Erics saga!

image

Den här veckan har vi tränat på att i grupper berätta med en röd tråd dvs vi tränar på först, sedan, efter det och till slut. Vi hade hjälp av olika bilder, Eric hann även skriva en sådan berättelse och rita en bild till!

Forskningen avslutad!

image image

Nu har vi avslutat vårt forskningsarbete och skickat in alla data till Lund. Vi har lärt oss flera namn på olika träd och vi har blivit duktiga på att se och berätta om förändringar. Vi har också förstått att träden får höstfärger vid olika tidpunkter!

Redovisning av egna undersökningar!

foto-2016-10-25-10-18-38 foto-2016-10-25-10-15-44

Idag har vi avslutat vårt arbete kring statistik. Vi kan nu formulera en undersökande fråga, göra ett underlag för röstning ( olika alternativ), skapa en tabell, samla in data, strukturera svaren i tabell samt visa resultatet i ett stapeldiagram. Dessutom kan vi analysera våra diagram, redovisa resultatet muntligt inför klassen samt jämföra staplar. Vi kan också ta reda på hur många som deltagit i undersökningen. Vi har tränat på begrepp som fler, färre, dubbelt, hälften, lika många, skillnad mm Dessutom har vi haft väldigt roligt och det gör ju inte saken sämre!

FN-dagen

image image

Idag har vi firat FN- dagen tillsammans i år F-3. Vi sjöng tillsammans, F-klassen hade gjort ett fint flaggskepp, ettan visade film om barnkonventionen, tvåan berättade om de globala målen och treorna läste dikter de skrivit själva! Dessutom hade SVA- eleverna gjort en film som visade på vilka olika språk vi har på skolan! Det blev en härlig stämning i klassrummet!

Kemins dag!

foto-2016-10-21-08-50-45 foto-2016-10-21-08-51-05 foto-2016-10-21-08-56-55 foto-2016-10-21-10-03-33 foto-2016-10-21-10-03-36

Idag har det varit Kemins dag. Vi har såklart haft Kemi nästan hela dagen. Vi har lärt oss att göra tvål och sedan har vi sett att olja och vatten löser sig inte med varandra. För att de ska kunna det måste vi tillsätta tvål! Så nu vet vi varför det är så viktigt att använda tvål när vi tvättar händerna. Vi har också renat vatten på kemisk väg!

Veckans bokstav

img_2823

Jag fick i uppdrag av barnen att lägga upp en bild av deras fina igelkottar! Uppdraget slutfört! Det känns ibland som att vi ”bor” i en stor skog med myror, igelkottar, ormar och apor! Undrar om det kommer fler djur inflyttandes!!