Rönnbärskonst!

img_4472 img_3831 img_5833  img_6092img_6089

Idag har vi varit utomhus och prytt snören med röda pärlor och rönnbär. Vi trädde på fem röda pärlor/rönnbär i taget, och efter varje gång vi trätt på 5 stycken trädde vi på ett rönnlöv. Vi jobbar ju med talet 5!

Veckans bokstav! Kan det vara R?

Oj vad vi har jobbat med vår veckans bokstav! Alla har klippt och klistrat och varit fullt koncentrerade! Ihop med barnen har vi pratat om vilken arbetsro vi ska ha vid olika arbeten. Det här jobbet tyckte de flesta att vi kunde ha smått prat med den man sitter bredvid – och så blev det! Fantastiskt arbete med god arbetsro!

 

Statistik


foto-2016-09-21-16-17-50 foto-2016-09-21-16-17-55

Idag har vi gjort olika undersökningar. Vi har också tränat på att analysera olika stapeldiagram genom att ta ställning till olika påståenden. Sedan ska man kunna bevisa att påståendet är sant eller falskt! Mycket härliga samtal som vi haft idag!

Ordbilder!

foto-2016-09-20-10-55-45foto-2016-09-20-10-55-54

foto-2016-09-20-10-56-56foto-2016-09-20-10-57-00

 

Nu är vi igång och skriver hela meningar! Vi vet (oftast) att meningar börjar med stor bokstav och ska avslutas med punkt. Vi tränar på att skriva olika ordbilder – ord som är bra att känna igen utan att behöva ljuda dem! Hittills har vi tränat på en – ett – och!